Pierwszy leasing i twoja firma

Operacyjny leasing Gdy po terminie pierwszego okresu umowy leasingu finansujący oddaje wykorzystującemu do dalszego używania środki stałe czy wartości umysłowe oraz prawe, będące motywem tej umowy, przychodem płacącego również idealnie kosztem uzyskania przychodów mającego są opłaty wyznaczone przez ściany tejże umowy. Że po terminie minimalnego okresu umowy leasingu finansujący przekazuje na głowę trzecią własność środków […]